วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชมรมอาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์

ชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ร่วมกับชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ และชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรีิ บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างฝายชะลอน้ำเทิดพระ เกียรติ  80 พรรษา มหาราชินี ระยะที่ 1 ระหว่าง วันที่ 12-14 มีนาคม  2556 ณ วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น