วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อุดมศึกษากับชมรมอาสายุวกาชาด

คณะผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาดเข้าพบ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานอาสายุวกาชาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น