พิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด
และมอบโล่รางวัล
ประเภทสนับสนุนโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายกาชาด ประจำปี 2555             
1. สนง.เหล่ากาชาด จ.ตรัง                                     
2. สนง.เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี                                 
3. สนง.เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี                                     
4. สนง.เหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์                                
5. สนง.เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี                              
6. สนง.เหล่ากาชาด จ.หนองคาย                              
7. สนง.เหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี                                
8. สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13      
ประเภท การสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม ประจำปี 2555                  
9. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.กระบี่                             
10. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ระนอง                                    
11. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.พังงา                             
12.สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต                             
13. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.หนองคาย                                 
14. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร                               
15. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม                             
16. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.สตูล                             
17. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตรัง                              
18. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี                                   
19. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.มุกดาหาร                                 
20. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี                              
21. สำนักงานเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ                              

ความคิดเห็น