วันสถาปนายุวกาชาด ครบ 91 ปี


บรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบ 91 ปี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556
 ณ บริเวณลานจอดรถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ความคิดเห็น