สัมมนาสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม จ.อุทัยธานี และ จ.พิจิตรความคิดเห็น