กศน.กันตังจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35

กศน.กันตังจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35


นางอธิชา รจนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาด รุ่นที่ 3390/ตง.35 จัดโดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ณ ศูนย์กศน.ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีนายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเครือข่ายต่างๆของ กศน.อำเภอกันตัง และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยความคิดเห็น