วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

นายแผน   วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทย และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิม  บูรณะนนท์ เพื่อรำลึกถึงผู้ให้กำเนิดกิจการยุวกาชาดไทย  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนราชินี นำสมาชิก และอาสายุวกาชาด บรรยายให้ความรู้ ณ จุดแสดงนิทรรศการ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของกิจการยุวกาชาด วิวัฒนาการของเครื่องแบบยุวกาชาดในยุคต่าง ๆ พร้อมกันนี้ นางสุพรรณา ทองจำนงค์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นผู้แทนมอบโมเดลเครื่องแบบยุวกาชาดให้แก่ท่านเลขาธิการเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

         อนึ่ง  นายแผน   วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธียังได้มอบโล่ และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ในโครงการประกวด Time Line Cover  with TRCY Volunteer  ในครั้งนี้ด้วย    ความคิดเห็น