การเสวนาเรื่อง “อะไหล่มนุษย์ คุณค่าของการให้จากหัวใจ”

นางสาวทิวาภรณ์ กาญจนมยูร กุลธิดากาชาดประจำปี 2556 และนายเอกรินทร์ โสมรักษ์ อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทยในโครงการ "อะไหล่มนุษย์ ครั้งที่ 5 ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะร่วมกับกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ จัดขึ้น  ณ โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 โดยร่วมเป็นพิธีกรในการเสวนาเรื่อง “อะไหล่มนุษย์ คุณค่าของการให้จากหัวใจ” โดยผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนักแสดงรับเชิญ คุณพริมรตา เดชอุดม (จ๊ะจ๋า) นักแสดงช่อง 3 คุณประจักษ์  จี้ทองแดง ผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต คุณธีระพัทธ์  วงษ์ทอง (บิดา น.ส.เพ็ญนภา วงษ์ทอง ผู้บริจาคอวัยวะ)พร้อมทั้งเปิดรับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะในครั้งนี้จำนวน 69 คน


ความคิดเห็น