ศูนย์ กศน.ปะเหลียน จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

ศูนย์ กศน.ปะเหลียน จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด   

 ศูนย์กศน.อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานกาชาดและปฐมพยาบาล ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2557 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีอาสา ยุวกาชาดจำนวน 105 คน เข้ารับการอบรม โดยมีนางปิยพรรณ กาฬวงศ์ วิทยากรแกนนำยุวกาชาด ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์ประสานงานอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดตรัง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย

ความคิดเห็น