พลังอาสายุวกาชาด

นางสาวทิวาภรณ์ กาญจนมยูร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2556 และนายเอกรินทร์ โสมรักษ์ อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นพิธีกร และให้สัมภาษณ์ เนื่องในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันสถาปนาครบ 20 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความคิดเห็น