พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 300 คน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนราชินีบนความคิดเห็น