จัดค่ายอาสายุวกาชาด

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: จัดค่ายอาสายุวกาชาด:   วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 2...

ความคิดเห็น