ดูงาน

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะเยี่ยมชมกิจการ สพฉ.
       
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม 2557 นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ได้รับเกียรติให้เยี่ยมชมกิจการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED จำนวน 10 ชุด จากบริษัท เซนต์ เมดิคอล(คริติคอล แคร์) จำกัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามหลัก ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ภายในกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
                 


ความคิดเห็น