วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: รงการสรรหา “กุลบุตร - กุลธิดากาชาด” ระยะที่ 1

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: โครงการสรรหา “กุลบุตร - กุลธิดากาชาด” ระยะที่ 1:   สนง.ยุวกาชาด เฟ้นหาเยาวชนจิตอาสาทำหน้าที่เผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย             สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาด...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น