วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2593/ศก.187

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2593/ศก.187: กศน.อำเภอไพรบึง เป็นเจ้าภาพจัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2593/ศก.187 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมกศน.อำ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น