โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: คืนสู่เหย้า ดาวเคียงฟ้า กุลบุตร-กุลธิดากาชาด

คืนสู่เหย้า ดาวเคียงฟ้า กุลบุตร-กุลธิดากาชาด: เมื่อวันที่ 19  กันยายน 2557 ม.ร.ว. ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้  เป็นประธานในงานราตรี “ คืนสู่เหย้...

ความคิดเห็น