รียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กุลบุตร - กุลธิดากาชาด ส่งเสริมเยาวชนทำความดี

กิจกรรมพิเศษ “เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กุลบุตร - กุลธิดากาชาด ส่งเสริมเยาวชนทำความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” โดยชมรมคณะกุลบุตร - กุลธิดากาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการสรรหากุลบุตร –กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสา มีความรู้ในเรื่องหลักการกาชาดและเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอาสาสมัครจากรุ่นพี่คณะกุลบุตร –กุลธิดากาชาด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นในโอกาสต่อไป 
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1664 และ 02-252 5002-3 กด 1 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 นี้นะครับ ‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎TRCYVolunteer‬ ‪#‎กุลบุตรกุลธิดากาชาด‬

ความคิดเห็น