โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 94/ตง.2

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 94/ตง.2: เมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยนายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  นางอธิชา รจนะ รองผู้...

ความคิดเห็น