โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.

โครงการสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 1 อำเภอ 1 ชมรม: นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.: วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสุนันทา ศรุอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด เข้าพบ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เพื่อแ...

ความคิดเห็น