นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นางสุนันทา ศรุอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด เข้าพบ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่งเลขาธิการ กศน. ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุวกาชาดร่วมกับ กศน. ด้วย ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการความคิดเห็น