ชมรมอาสายุวกาชาด : จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการอบรมหลัก...

ชมรมอาสายุวกาชาด : จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการอบรมหลัก...:                สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุ...

ความคิดเห็น