แถลงข่าวงานชุมนุมอาสายุวกาชาดครั้งที่ 11

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาดร่วมงานแถลงข่าวงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีแห่งอาสาสมัครไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
           ในงานนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งทีมกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ร่วมเป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจิตอาสาบนเวที ฝ่ายวิชาการ จัดบูธนิทรรศการ เรื่อง ปฐมพยาบาลและ สาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตลอดจนชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีนนทบุรี และวชิรธรรมสาธิต และคณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด พร้อมอาสายุวกาชาด ส่งชุดการแสดงร่วมโชว์บนเวทีในงานนี้ด้วย  ความคิดเห็น