ชมรมอาสายุวกาชาด : แถลงข่าวงานชุมนุมอาสายุวกาชาดครั้งที่ 11

ชมรมอาสายุวกาชาด : แถลงข่าวงานชุมนุมอาสายุวกาชาดครั้งที่ 11:     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางส ุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด คณ ะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาช าดร่วมงานแถลงข่า...

ความคิดเห็น