อบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ในวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ" รุ่นที่ 2725/กจ 19 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน

ความคิดเห็น