เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด

นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาดจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 /2558 เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับหลักการกาชาด โดยสามารถทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด  และอาสายุวกาชาดจำนวน 130 คน  จาก 26 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  ให้การสนับสนุนงบประมาณ สื่อการสอน และมอบหมายให้นางสาวนุตนา ภูแช่มโชติ และนางสาวมรกต  แซ่จิว วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด ไปให้การอบรมระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษย์ บ้านหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ความคิดเห็น