วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

กุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมคัดสรร กุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
       นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า ในการคัดสรรรอบสุดท้าย "วันดาวสู่ฟ้าโครงการสรรหา "กุลบุตร กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558 การประกวดในครั้งนี้มีคณะกรรมการจากหลายสาขาอาชีพจำนวน 10 คน เป็นคณะกรรมการตัดสิน ผลการตัดสินดังต่อไปนี้
 กุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายภัทรภณ สุวรรณเลิศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวธัญวรัตน์ สวัสดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวณัฐปภัสร์ พิพิธกุล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รางวัลขวัญใจมวลมิตร ได้แก่ นางสาวกัญรวี ทรัพย์ทวี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 รางวัลขวัญใจกาชาด ได้แก่ นายศักดา แสงกัณหา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 และรางวัลขวัญใจดาวสู่ฟ้า ได้แก่ นางสาวณัฐพิสาส์ เกียรติโพธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ผู้ได้รับตำแหน่งกุลบุตร-กุลธิดากาชาด และรองกุลบุตร รองกุลธิดากาชาดประจำปีนี้ จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 พิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2558 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น