โครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสาพร้อมคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสาพร้อมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่  2-3  มิถุนายน  2558 ณ ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีอาสายุวกาชาดจาก 7 อำเภอของจังหวัดมุกดหารจำนวน 70 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีเนื้อหาวิชาเรื่อง  การกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาด บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การป้องกันภาวะช็อกการเสียเลือด และ  การวางแผนการดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ และในวันนี้ จะนำน้องๆ ไปบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพทางการเกษตร  จังหวัดมุกดาหาร โดยอาสายุวกาชาดจะไปสอนปฐมพยาบาล ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเรื่อง บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด การใช้ผ้าพันแผล การป้องกันภาวะช็อกการเสียเลือดการบาดเจ็บของกระดูก ข้อ และ การเป็นลม โดยก่อนกลับจะได้มีการมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ให้กับผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ด้วย

ความคิดเห็น