ประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้"

ขอเชิญอาสายุวกาชาด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้"
รายละเอียดอื่นๆ http://thaircy.redcross.or.th/blog/การประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ-“อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม-จิตอาสา-พึ่งพาได้” 


ความคิดเห็น