อาสายุวกาชาด กศน. ไทรงามบริจาคโลหิต

9 กรกฎาคม 2558 วันนี้ครบรอบการบริจาคโลหิตอีกแล้ว สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งกาชาดอำเภอไทรงาม ได้เคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตที่ศาลาประชาคมอำเภอไทรงามได้มีครู กศน. ไทรงาม. มาบริจาคโลหิตกันด้วยความสมัครใจ อาสายุวกาชาด กศน. ไทรงามมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาบริจาคโลหิตมีจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมกันอย่างเต็มใจ วันนี้ได้ร่วมทำบุญกันครับ

ความคิดเห็น