ชมรมอาสายุวกาชาด : เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี

ชมรมอาสายุวกาชาด : เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มอบหมายให้นางสาวเมธินี จงศรี และนางสาวปารนันทน์ พุ่มพวง วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด ไปเป็นวิทยากรให้กา...

ความคิดเห็น