อาสายุวกาชาด : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนราชินีบน

อาสายุวกาชาด : พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนราชินีบน: วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชา...

ความคิดเห็น