ทำดีเพื่อแผ่นดิน

กิจกรรมดี ๆ สำหรับน้อง ๆ เยาวชนระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า!!!
#ขอแค่อยากทำ_และลงมือทำ_เท่านี้ก็ทำดีเพื่อแผ่นดินของเราแล้วูผนึกกำลังสรรค์สร้างสืบสานพระราชปณิธานร่วมกันกับสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่เว็บไซด์ http://thaircy.redcross.or.th/ และกำหนดส่งโครงการฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น