ประกวดการออกแบบ Mascot

เชิญชวน....นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!!
ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot
ภายใต้แนวคิด "New Gen Volunteers" : เยาวชนจิตอาสาอายุระหว่าง 15-25 ปี 
ที่จะมาเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย
*** ส่งผลงานมาที่ trcy.volunteer@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
ตามหามาสคอต

ความคิดเห็น