อาสายุวกาชาด : ประกวดการออกแบบ Mascot

อาสายุวกาชาด : ประกวดการออกแบบ Mascot: เชิญชวน....นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป!!! ร่วมส่งผลงานการออกแบบ Mascot ภายใต้แนวคิด "New Gen Volunteers" : เยาวชน...

ความคิดเห็น