อาสายุวกาชาด : Road Safety

อาสายุวกาชาด : Road Safety: เดินรณรงค์ Road Safety บริเวณทางเท้าถนนสีลมฝั่งโรงแรมดุสิตธานี แยกศาลาแดง กรุงเทพฯ โดยมีอาสายุวกาชาดกว่า 500 คน และกุลบุตร กุลธิดากาชาด ร่วม...

ความคิดเห็น