เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสา

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพมีภาวะผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในบทบาทของการเป็นผู้ให้  มีความสนใจในกิจการของสภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้เรื่องกาชาด ยุวกาชาด เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือให้ผู้อื่นในสังคมได้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
  1. เยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  3. สามารถเข้าค่ายได้ครบตามหลักสูตร (2 วัน 1 คืน)
  4. มีความสนใจในกิจการของสภากาชาดไทย

<< กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิ๊กเลย!! >>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โทร. 0-2252-5002-3 ต่อ 2019

ความคิดเห็น