อาสายุวกาชาด : เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสา

อาสายุวกาชาด : เชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสา: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด เพื่อเชิญชวนเยาวชนที่มีจิตอาสาที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพมีภาวะผู้น...

ความคิดเห็น