รื่อง CPR&Choking

อาสายุวกาชาด มาออกบูธให้ความรู้กับประชาชนเ

รื่อง CPR&Choking ในงานแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ความคิดเห็น