อาสายุวกาชาด : โครงการปลูกป่าที่ภักดี

อาสายุวกาชาด : โครงการปลูกป่าที่ภักดี: https://youtu.be/0GnHM9GdrZQ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 อาสายุวกาชาดจังหวัดตราด จาก 8 สถานศึกษา ผนึกพลังอาสายุวกาชาดจากส่วนกลางพร้อมครูที่ปร...

ความคิดเห็น