อาสายุวกาชาด : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ

อาสายุวกาชาด : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห...

ความคิดเห็น