Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา

สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 โซน B เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความคิดเห็น