อาสายุวกาชาด ร่วมรณรงค์ในงาน สงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทขนส่ง จำกัด และภาคีเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็น 0(ศูนย์) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็น