อาสายุวกาชาด : คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร...

อาสายุวกาชาด : คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร...: คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผ...

ความคิดเห็น