อาสายุวกาชาด : วิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 156/สข.3 จังหวัดสงขลา

อาสายุวกาชาด : วิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 156/สข.3 จังหวัดสงขลา:  สนง.กศน.จ.สงขลา ร่วมกับ สนง.ยุวกาชาด สภากาชาดไทย            จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกา ชาด ให้กับครู กศน. จ.สงขลา             รุ่นที่...

ความคิดเห็น