อาสายุวกาชาด : อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

อาสายุวกาชาด : อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด: นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ...

ความคิดเห็น