อาสายุวกาชาด : คิดบวก อาสายุวกาชาด ให้อะไรมากกว่าที่คิด

อาสายุวกาชาด : คิดบวก อาสายุวกาชาด ให้อะไรมากกว่าที่คิด: https://www.youtube.com/watch?v=iGoY-l2gFc0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3itrz9pKcrBz23IDPvmPM0MLv8tGWRvAwFh9N9FsWvEvBRRmxdu4RB4ag

ความคิดเห็น