ป่าที่ภักดี
สนง.ยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม ป่าที่ภักดี ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญ ดูแล รักษาป่า พร้อมให้ความรู้เรื่องกา
รช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
วันนี้(27 มิ.ย.2562) ที่ศาลาราชการุณย์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าลาน จ.ตราด นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ ป่าที่ภักดี ปี 2562 โดยมีน้องๆนักเรียน เยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 15-30 ปี กว่า 109 คน จาก 10 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้กับเยาวชน ในเรื่องบทบาทหน้าที่ ควา
มสำคัญ ความเป็นมาของสภากาชาดไทย และประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าล้าน จ.ตราด ที่มีความสำคัญในการให้ช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัยสงครามจำนวนนับแสนคนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR การใช้ผ้าสามเหลี่ยม ห้ามเลือด และการสำลัก (Choking) และกิจกรรมดูแลพื้นที่ปลูกป่า บริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ เป็นการสานต่อโครงการ “ป่าที่ภักดี” ที่จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ 96 ปี “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสานต่อให้น้องเยาวชนได้ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ดูแล บำรุงรักษา ผืนป่า อีกทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลาหลวงพ่อแดง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้อีกด้วย
นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในกิจกรรมวันนี้เป็นโครงการ ป่าที่ภักดี ที่จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดตราด จำนวนกว่า 109 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆเดือน เพื่อเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของกาชาดและความสำคัญ ความเป็นมาของพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เข้าล้าน จ.ตราด และบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดที่มีของชุมชน และสังคม การช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น และความรู้อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งก็อยากเชิญชวนน้องๆเยาวชนในพื้นที่ จ.ตราด ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 30 ปี มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป ที่ทางสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยจะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สถานศึกษาใดที่มีเยาวชนอายุ 15-30 ปี สนใจที่จะร่วมกิจกรรม กับสำนักงานยุวกาชาด ติดต่อประสานงานได้ที่ 02-2525002-3 กด 1

ความคิดเห็น