อาสายุวกาชาด : ป่าที่ภักดี

อาสายุวกาชาด : ป่าที่ภักดี: สนง.ยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม ป่าที่ภักดี ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญ ดูแล รักษาป่า พร้อมให้ความรู้เรื่องกา รช่วยชีว...

ความคิดเห็น