อาสายุวกาชาด : วง Area004 บำเพ็ญประโยชน์

อาสายุวกาชาด : วง Area004 บำเพ็ญประโยชน์: เพลงสายเกินไป เป็นเพลงที่น้องยีนส์ได้ร้องเอาไว้ในเวอร์ชั่นใหม่ วันนี้ได้นำมาเล่นกับวง Area004 ก็เพราะน้องยีนส์เป็นนักร้องนำวงนี้ และพ...

ความคิดเห็น