อาสายุวกาชาด : ปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ

อาสายุวกาชาด : ปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ: วันนี้ (9 ก.ค. 2562) เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดตราด มอบหมายให้      นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ เลขานุก...

ความคิดเห็น